Särskilda kurser

by Grip, 23 maj, 2016

Bäckedals Folkhögskola i Sveg erbjuder kurser i allmänna ämnen både på grundnivå och gymnasienivå som ger dig behörighet till fortsatta studier.

Bäckedals Folkhögskola i Sveg erbjuder kurser i allmänna ämnen både på grundnivå och gymnasienivå som ger dig behörighet till fortsatta studier.