Skrivarkurs, novellen som uttrycksmedel

by Administratör, 5 januari, 2017

Målgrupp: Alla som vill förbättra sitt skrivande. Begränsat antal platser.

Allmän information: Ingen kursavgift. Bäckedal håller med datorer, referenslitteratur och lärare. Kaffe för hela perioden kostar 50 kr. Specifik kurslitteratur, utöver referenslitteratur, finns att beställa (dock frivilligt) till reducerat pris (ca.100 kr).

Kursinnehåll:
Hitta glädjen i skrivandet
Skrivprocessen
Bygga upp berättelsen
Ordens betydelse
Hitta inspiration – komma ur skrivkramp
Skapa karaktärer
Hitta din nisch
Gestalta
Miljöskildringar
Korrekturläsning

Arbetsform: Föreläsningar, egna arbeten, grupparbeten, diskussioner, hemuppgifter.
Kursstart: 13 mars.
Kursdagar och tider: Måndagar 16.30  – 19.00

Omfattning: Sju fysiska träffar på Bäckedals folkhögskola från 13 mars till 22 maj.
(13 mars, 20 mars 27 mars, 3 april, 8 maj, 15 maj, 22 maj)

Anmälan: Via Bäckedals hemsida www.backedal.se eller via telefon 0680-166 70
Det går också att anmäla via mail till lennart.svensson@regionjamtland.se

Kursansvarig
Lennart Svensson
Bäckedals folkhögskola
0680-16682 / 0709168251