Rektorn har ordet

by Administratör, 6 december, 2010

Folkhögskolans roll i regional utveckling
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (en myndighet under Näringsdepartementet) konstaterar att förutsättningar för regional utveckling är:
 
Entreprenörskap
Innovation & forskning
Tillgänglighet
 
Jag ställer mig frågan hur vi kan utveckla en region om vi inte börjar med en utveckling hos varje individ inom regionen. För att åstadkomma detta bör samhället skapa kompetensmiljöer som möjliggör denna utveckling. Folkhögskolan har en miljö som befrämjar entreprenöriella egenskaper och genom sin tillåtande atmosfär bidrar den till att innovativa och kreativa sidor hos varje individ förstärks.
 
En av grundstenarna i Folkhögskolans verksamhet är att skapa lärmiljöer som bygger på möte mellan människor. En mötesplats som är jämlik, tillgänglig, belysande och bygger på samtal med respekt för alla människors lika värde. Om vi skulle utgå från de förutsättningar för regional utveckling som Verket för tillväxtanalys konstaterade bör vi dra slutsatsen att Folkhögskolan är en klar och effektiv plattform och aktör för att bidra till och åstadkomma denna utveckling inom regionen.
 
Du är välkommen till Bäckedals folkhögskola för att tillsammans med andra bidra till och möjliggöra denna regionala utveckling för Härjedalen och Jämtlands län samt att kunna skapa kunskap som bidrar till en hållbar utveckling och global rättvisa.
Abbas Khanahmadi, rektor