Preparandkurs, sommar vecka 24-26 och 31-33.

by Administratör, 21 februari, 2017

Målgrupp. I allmänhet alla som behöver friska upp sina allmänna kunskaper inför fortsatta studier och i synnerhet alla som behöver bättra på kunskaperna i svenska.

Syfte: Förberedande kurs för alla som planerar att söka till Bäckedals folkhögskolas kurser på grundskole- eller gymnasienivå.

Allmän information: Kursen bedrivs som lärarledda lektioner måndag- fredag kl. 8.30 – 12.00. Intyg utfärdas efter genomgången kurs. Kursen kommer att finnas tillgänglig via studieplattformen www.jamtland.net

Kostnad: Ingen kursavgift. Kurslitteratur ingår till viss del. Övrig kurslitteratur betalas av deltagarna själva.

Kursinnehåll:
Kursen bedrivs som ett sammanhängande block med svenska, samhällsorientering och Sveriges historia från år 1850 – 2010 som huvudsakligt innehåll. Fokus kommer att ligga på att utveckla kunskaperna i svenska språket.

Kursstart: 12 juni

Omfattning: 3,5 lektionstimmar per dag, måndag – fredag i sex veckor. Uppehåll vecka 27 – 30 (3/7 – 30/7)

Anmälan: Via Bäckedals hemsida www.backedal.se eller via telefon 0680-166 70
Det går också att anmäla via mail till lennart.svensson@regionjamtland.se

 

Kursansvarig
Lennart Svensson
Bäckedals folkhögskola
0680-16682 / 0709168251