Påbyggnadskurs

Du som gått någon av Bäckedals långa hantverkskurser erbjuds en påbyggnadskurs som omfattar en eller två terminer.

Påbyggnadskursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom ett eller flera teknik- eller ämnesområden. Studierna är projektbaserade under handledning av skolans lärare, vilket innebär stort mått av självständigt arbete.

I kursen ingår även dokumentation, några skolgemensamma föreläsningar och aktiviteter samt en studieresa. Entreprenörskap och företagande kan ingå som en del i kursen.

När du söker till kursen vill vi att du bifogar en beskrivning om vad du vill undersöka och fördjupa dig i.

Ansökan för HT 2018 gör du här!

Påbyggnadskurs

Vem kan söka?: Du som gått någon av Bäckedals hantverkskurser.

Vill du veta mer? Marie Hjelm, kursassistent Telefon: 0680-166 70

Kurslängd: 1-2 terminer

Terminstider:
2018-01-08 - 2018-06-01
2018-08-27 - 2018-12-21

Sista ansökningsdag: Ansökan kan göras när som helst under året.

Välj den utbildning du söker

Välj omfattning

Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Din e-post:

Ditt telefonnummer*:

Bostadsadress:

Postadress:

Närmast anhörig* (namn samt telefonnummer):

Tidigare utbildning

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Internat
Väljer du att bo på vårt internat får du uppleva mycket mer än dagens lektioner och dela din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Speciella önskemål (till exempel vegetarisk kost)

Bilagor

Komplettera din ansökan genom att skicka in personbevis samt skriftlig motivering till varför du skall gå kursen. Gäller din ansökan Allmän linje skall även senaste skolbetyg bifogas.Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter. (Ansökan skickas inte vidare om du inte kryssat i rutan nedan)