Människa Natur Teknik

Är du intresserad av historiska hantverk och äldre vardagskunskaper? Vill du lära dig att ta tillvara och förädla olika naturmaterial – att arbeta från råmaterial till färdig produkt? Vill du kunna leva mer hållbart och nära naturen?
Kursens mål är att ge dig grundläggande kunskaper i en rad olika historiska hantverk och äldre vardagskunskaper. Du får lära känna många olika naturmaterial och deras möjligheter och skapa hållbara och användbara produkter av dem.

Kursens mål är också att ge en ökad förståelse för samspelet mellan människa, natur och teknik genom människans historia och verka för en hållbar framtid med avstamp i vår historia.

Kursinnehåll
Kursen är upplagd kring teman och vi arbetar med exempelvis:

 • smide och järnframställning
 • kolning och tjärframställning
 • skinngarvning och skinnsömnad
 • karda, spinna och tova i ull
 • nålbindning
 • varptyngd vävstol och brickband
 • keramik
 • skiffer, flinta och bergart
 • hantera kniv och yxa
 • tälja i färskt trä
 • vrida vidjor och binda kvastar
 • näver och rot
 • ben och horn
 • örter och salvor
 • mathushållning och elduppgörning
 • bostäder och kläder
 • naturen som människans livsrum

Under några moment bor vi i forntidsmiljöerna på Bäckedal för att tillämpa kunskaperna och under terminen gör vi även resor och studiebesök för att få kunskap och inspiration.
Kursen är till för dig som

 • är intresserad av historiska hantverk, äldre vardagskunskap, arkeologi, historia, kulturhistoria, etnologi och hållbar utveckling
 • vill jobba med händerna och lära dig hantverk i olika tekniker och naturmaterial
 • vill lära tillsammans med andra
 • vill utveckla en mer hållbar livsstil

  Ansökan för HT 2018 gör du här!

Människa Natur Teknik

Vem kan söka?: Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper.

Vill du veta mer? Marie Hjelm, kursassistent Telefon: 0680-166 70

Kurslängd: 1 termin

Terminstid:
2018-08-27 - 2018-12-21

Sista ansökningsdag: Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 maj, därefter löpande antagning i mån av plats.

Internat: För frågor gällande boende kontakta: Christina Sjöberg, telefon: 0680-166 67 eller 070-201 16 89

Välj den utbildning du söker

Välj omfattning

Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Din e-post:

Ditt telefonnummer*:

Bostadsadress:

Postadress:

Närmast anhörig* (namn samt telefonnummer):

Tidigare utbildning

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Internat
Väljer du att bo på vårt internat får du uppleva mycket mer än dagens lektioner och dela din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Speciella önskemål (till exempel vegetarisk kost)

Bilagor

Komplettera din ansökan genom att skicka in personbevis samt skriftlig motivering till varför du skall gå kursen. Gäller din ansökan Allmän linje skall även senaste skolbetyg bifogas.Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter. (Ansökan skickas inte vidare om du inte kryssat i rutan nedan)