Hållbar kunskap

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper och vår tids möjligheter för att leva ett mer (själv)försörjande liv och som vill vara med och skapa hållbara kunskaper och sammanhang för framtiden.

Kursen utgår från ett småskaligt gårdsbruk med djurskötsel, odling, skogsbruk, hantverk och förädling. Du får följa årstidernas växling och utföra sysslor som hör till för att driva en gård under ett år. Kursen är i perioder förlagd i en levande gårdsmiljö, på Lillhärjåbygget, som är en fjällgård i väglöst land med småskaligt jord- och skogsbruk. Läs mer om gården i broschyren nedan.

Kursen förmedlar kunskaper om samspelet mellan människa, djur och natur och hur vi kan nyttja våra resurser i samklang med naturen. På kursen får du även lära dig en rad olika historiska hantverk och kunskaper i kombination med modern teknik, uppfinningsrikedom och entreprenörskap. Målet med kursen är att ge dig möjligheter till ökad självhushållning eller egen försörjning, samt vara en drivkraft för att skapa nya och grönare jobb och ett mer resurssnålt och hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kursinnehåll
Kursen innehåller fyra perioder av 8-10 dagars vistelse på Lillhärjåbygget under vinter, vår, sommar och höst, varvat med hantverk, odling, förädling och kunskapsinhämtande på Bäckedals folkhögskola. I kursen ingår ett flertal studieresor och praktik för inspiration och fördjupning.

Kursmoment:

 • Småskaligt jordbruk med djurhållning och odling
 • Djurkunskap och vardaglig skötsel av kor, får och höns
 • Handmjölkning och mjölkförädling
 • Odling av potatis, rotfrukter och grönsaker, samt spånadslin och hampa
 • Lieslåtter, hässjning och lövtäkt
 • Grundkurs i att hantera häst och hästkörning
 • Småskaligt skogsbruk, manuellt hugga ved och husbehovsvirke, klyva ved, såga virke på solosåg och kolning
 • Fiske- och fångstmetoder, slakt och tillvaratagande
 • Mathantverk; mejeriprodukter, bröd och mjöl, kött och fisk, bär och svamp, rotfrukter och grönsaker
 • Hantverk; textila tekniker, skinngarvning, smide och träslöjd
 • Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
 • Regenerativt jordbruk och holistisk planering
 • Alternativ energi
 • Entreprenörskap och företagande
 • Fördjupning och praktik, dokumentation av kunskap/dagbok
 • Studieresor

 

Kurstid 8 januari 2018 – 30 november 2018. Sportlov v10, påsklov v16, sommarledighet ca 6 veckor i två perioder, höstlov v 44.

Antal platser kursen har max 12 platser

Vem kan söka? Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper. Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 oktober, därefter löpande antagning i mån av plats.

Av dig förväntar vi oss en god närvaro och aktivt deltagande i kursen. Du behöver en grundkondition för vandringen till och från Lillhärjåbygget med egen packning, ca 7 km enkel väg. Du ska vara beredd att arbeta i skog och mark, med skötsel av djuren och många andra sysslor på gården. Det är även viktigt att du vill vara med och planera och arbeta i grupp, samt att bo och laga mat med andra under enkla förhållanden vid vistelserna på Lillhärjåbygget och vid studieresor.

Efter avslutad kurs har du fått kunskap och färdighet för att praktiskt påbörja en mer hållbar livsföring, med ökade möjligheter till självhushållning och egen försörjning. Du har fått kunskap om vad som krävs för att starta egen näringsverksamhet eller kooperativt företagande inom de gröna näringarna. Du har fått kunskap och erfarenhet för att söka arbete på exempelvis friluftsmuseer och fornbyar, skötsel av natur- och kulturlandskap och inom informations- och besöksnäring. Kursen kan även ses som komplement till annan utbildning för att öka attraktionskraften på arbetsmarknaden.

Om du har frågor om kursupplägg eller vistelse på Lillhärjåbygget är du välkommen att kontakta:

Lars-Inge Lööv, lars-inge.loov@regionjh.se, 073-1801761

Åsa Vilhelmsson, asa.vilhelmsson@regionjh.se, 070-6034583

Om du har frågor om boende på Bäckedals folkhögskola vänligen kontakta:
Christina Sjöberg, christina.sjoberg@regionjh.se, 0680-16667, 070-2011689


Dokument för nedladdning

 Lillhärjåbygget – fjälljordbruk i väglöst land

hallbar-kunskap-magasin-harjedalen

Hållbar kunskap

Vem kan söka?: Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper.

Vill du veta mer? Lars-Inge Lööv E-post: lars-inge.loov@regionjh.se Telefon: 073-180 17 61

Åsa Vilhelmsson E-post: asa.vilhelmsson@regionjh.se Telefon: 070-603 45 83

Kurslängd: 8 januari 2018 – 30 november 2018. Sportlov v 10, påsklov v 16, sommarledighet cirka 6 veckor, höstlov v 44.

Kursstart: 2018-01-08

Sista ansökningsdag: Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 oktober, därefter löpande antagning i mån av plats. ---

Internat: För frågor gällande boende kontakta: Christina Sjöberg, telefon: 0680-166 67 eller 070-201 16 89

Välj den utbildning du söker

Välj omfattning

Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Din e-post:

Ditt telefonnummer*:

Bostadsadress:

Postadress:

Närmast anhörig* (namn samt telefonnummer):

Tidigare utbildning

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Internat
Väljer du att bo på vårt internat får du uppleva mycket mer än dagens lektioner och dela din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Speciella önskemål (till exempel vegetarisk kost)

Bilagor

Komplettera din ansökan genom att skicka in personbevis samt skriftlig motivering till varför du skall gå kursen. Gäller din ansökan Allmän linje skall även senaste skolbetyg bifogas.Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter. (Ansökan skickas inte vidare om du inte kryssat i rutan nedan)