Hållbar kunskap

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper för att leva ett mer hållbart liv och som vill vara med och skapa hållbara kunskaper och sammanhang för framtiden.

Kursen utgår från ett självhushåll med djurskötsel och de hantverk och sysslor som hör till för att driva en gård under ett år. Kursen är i perioder förlagd på Lillhärjåbygget, som är en fjällgård i väglöst land med småskaligt jord- och skogsbruk.

Kursen vill förmedla kunskaper om samspelet mellan människa, djur och natur i en levande gårdsmiljö och kombinera dessa kunskaper med modern teknik, uppfinningsrikedom och entreprenörskap.

Målet med kursen är att ge deltagarna möjligheter till egen försörjning, samt vara en drivkraft för att skapa nya och grönare jobb och ett mer resurssnålt och hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kursinnehåll
Kursen innehåller perioder av vistelse på Lillhärjåbygget, varvat med hantverk, odling och kunskapsinhämtande på Bäckedals folkhögskola, samt studieresor.

Kursmoment:

 • Djurkunskap och vardaglig djurskötsel av kor, får och höns
 • Småskaligt skogs- och jordbruk
 • Manuellt hugga ved och  såga/klyva husbehovsvirke
 • Grunder i att hantera häst och köra häst i skogen
 • Fiske- och fångstmetoder
 • Mathantverk; mejeriprodukter, bröd och mjöl, kött och fisk, bär, svamp och grönsaker
 • Hantverk; husbehovssmide, textila tekniker, skinngarvning och träslöjd
 • Jordbrukssysslor; ex plöja, köra dynga, harva, så och skörda
 • Odla potatis, grönsaker och rotfrukter, samt spånadslin och hampa
 • Lieslåtter och lövtäkt
 • Alternativ energi
 • Grönt entreprenörskap och småskaligt företagande
 • Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
 • Fördjupning och praktik, dokumentation av kunskap, dagbok
 • Studieresor

Av dig förväntar vi oss en god närvaro och aktivt deltagande i kursen. Du behöver en grundkondition för att klara vandringen till och från Lillhärjåbygget med egen packning, ca 7 km enkel väg. Du ska vara beredd att arbeta i skog och mark, med skötsel av djuren och många andra sysslor på gården.

Det är även viktigt att du vill vara med och planera och arbeta i grupp, samt att bo och laga mat med andra under enkla förhållanden vid vistelserna på Lillhärjåbygget.

Efter avslutad kurs har du fått kunskap och erfarenhet för att söka arbete på exempelvis friluftsmuseer och fornbyar, skötsel av natur- och kulturlandskap och inom informations- och besöksnäring. Kursen kan även ses som komplement till annan utbildning för att öka attraktionskraften på arbetsmarknaden.

Du har fått kunskap om vad som krävs för att starta egen näringsverksamhet eller kooperativt företagande. Du har även fått kunskap och färdighet för att praktiskt påbörja en mer hållbar livsföring vad gäller boende, mat- och energiförsörjning.


Dokument för nedladdning

 Lillhärjåbygget – fjälljordbruk i väglöst land

hallbar-kunskap-magasin-harjedalen

Hållbar kunskap

Vem kan söka?: Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper.

Vill du veta mer? Lars-Inge Lööv E-post: lars-inge.loov@regionjh.se Telefon: 073-180 17 61

Åsa Vilhelmsson E-post: asa.vilhelmsson@regionjh.se Telefon: 070-603 45 83

Kurslängd: 41 veckor, 9 januari 2017 – 15 december 2017. Sportlov V 10, påsklov V 16, sommarledighet cirka 5 veckor, höstlov V 44.

Kursstart: 2017-01-09

Sista ansökningsdag: Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 oktober, därefter löpande antagning i mån av plats. ---

Internat: För frågor gällande boende kontakta: Christina Sjöberg, telefon: 0680-166 67 eller 070-201 16 89

Välj den utbildning du söker

Välj omfattning

Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Din e-post:

Ditt telefonnummer*:

Bostadsadress:

Postadress:

Närmast anhörig* (namn samt telefonnummer):

Tidigare utbildning

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Internat
Väljer du att bo på vårt internat får du uppleva mycket mer än dagens lektioner och dela din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Speciella önskemål (till exempel vegetarisk kost)

Bilagor

Komplettera din ansökan genom att skicka in personbevis samt skriftlig motivering till varför du skall gå kursen. Gäller din ansökan Allmän linje skall även senaste skolbetyg bifogas.Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter. (Ansökan skickas inte vidare om du inte kryssat i rutan nedan)