Forntida smide och metallhantverk

FORNTIDA SMIDE OCH METALLHANTVERK
Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig smida och som vill vara en del av en mångtusenårig kedja.

Kursens mål är att ge en bred grund i järnsmide och andra metalltekniker där vi hämtar inspiration ifrån forntida tekniker och uttryck. Du får även prova på att framställa kol och eget järn.

Kursinnehåll
Du planerar ditt arbete tillsammans med lärare och gruppen i stort, tillverkar egna verktyg och får tid att fördjupa dig särskilt inom något område just du tycker är spännande. Förutom smidet får du arbeta med andra hantverk som skinn och trä, allt för att kunna följa ett föremål hela vägen från råmaterial till färdig produkt.

I kursen ingår bland annat:

smide i järn:
smidesverktyg
eggverktyg för träbearbetning
beslag
bruksföremål
repliktillverkning utifrån arkeologiska fynd
kolning i olika miltyper, tillverkning av träkol att använda under kursen
järnframställning i olika förhistoriska ugnsmodeller
bronsgjutning i sand- och förlorad form
silversmide
fördjupningsarbete
träbearbetning
arkeologi, allmän orientering
skiss och form, från skiss till färdig produkt

Smedjan
Bäckedals smedja är en rymlig verkstad som ligger ca 2 km från skolan. Det går dagligen en busslinje mellan Bäckedal och smedjan. Busskort kan köpas av länstrafiken, läs mer på www.ltr.se. Det går naturligtvis även bra att cykla, promenera eller köra egen bil till smedjan.

Ansökan gör du här

Forntida smide och metallhantverk

Vem kan söka?: Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper.

Vill du veta mer? Marie Hjelm, kursassistent Telefon: 0680-166 70

Kurslängd: 2 terminer

Kursstart:
27 augusti 2018

Sista ansökningsdag: Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 maj, därefter löpande antagning i mån av plats. ---

Internat: För frågor gällande boende kontakta: Christina Sjöberg, telefon: 0680-166 67 eller 070-201 16 89

Välj den utbildning du söker

Välj omfattning

Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Din e-post:

Ditt telefonnummer*:

Bostadsadress:

Postadress:

Närmast anhörig* (namn samt telefonnummer):

Tidigare utbildning

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Internat
Väljer du att bo på vårt internat får du uppleva mycket mer än dagens lektioner och dela din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Speciella önskemål (till exempel vegetarisk kost)

Bilagor

Komplettera din ansökan genom att skicka in personbevis samt skriftlig motivering till varför du skall gå kursen. Gäller din ansökan Allmän linje skall även senaste skolbetyg bifogas.Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter. (Ansökan skickas inte vidare om du inte kryssat i rutan nedan)