Datakurs för seniorer

Datakurs för seniorer

Under hösten erbjuder Bäckedals folkhögskola två datakurser för seniorer. En kurs för nybörjare eller personer med liten datakunskap samt en påbyggnadskurs för personer som vill fördjupa sig i datakunskap.

Nybörjarkursen tar upp det mest basala; hur man använder datorer i vardagen, filhantering, att använda face-book, betala räkningar, skicka mail etc.
Påbyggnadskursen innehåller bland annat bildhantering, hur man använder datorer i släktforskning, redigering, skype med mera. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas önskemål.
Om du inte är säker på vilken kurs du kan söka, anmäl ditt intresse (se nedan) så ger vi ett förslag. Det går att byta kurs under tiden, i mån av plats.

Vi tar in max 12 personer per grupp.

Nybörjarkursen kommer att gå på onsdagar kl. 13.00-16.00.
Påbyggnadskursen på torsdagar kl. 13.00-16.00

Båda kurserna startar vecka 39 och slutar vecka 49
Kurserna är kostnadsfria. Lunch och eftermiddagskaffe finns att köpa.

Välkommen att söka!