Fotografering

by Administratör, 4 maj, 2017

Vill du lära dig om fotografi, bildbehandling, bild och bildspråk? Vi vänder oss till dig som är nybörjare eller till dig som kommit en bit på väg och vill utveckla ditt fotografiska bildspråk.  

Vem kan delta? Har du en digital systemkamera, tillgång till Photoshop och en internetuppkoppling kan du delta.

Upplägg:
Kursen läggs upp på jamtland.net eller annan lämplig plattform med instuderingsuppgifter och därtill kopplade arbetsuppgifter. Dessutom kommer chattforum, videokonferenser och Skype användas för kontakt mellan lärare och kursdeltagare, samt två gemensamma samlingar på skolan. Kursen ges som en sammanhållen kurs med gemensam kursstart för deltagarna.

Kurstid: 21 augusti – 15 december

Träffar på Bäckedal: 25 – 27 augusti och den 10-12 november

Innehåll:
Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att deltagarna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att deltagarna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att deltagarna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att deltagarna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska deltagarna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Deltagarna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att deltagarna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Litteratur: Fotografisk bild. Stefan F Lindberg, Lars Åby. ISBN 9789147090037

Omfattning: 25% studietid (5 timmar/vecka)

Antal deltagare: 25

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Kost och logi per besökare och tillfälle 1180:- (helpension). Deltagarna bekostar kurslitteraturen.

Behörighet: Intyg ges efter avslutad kurs