Fantastiska idéer kan bli till verklighet!

by Administratör, 4 mars, 2011

I ett försök att skapa medvetenhet om miljöproblem och klimatet vi lever i startade vi på allmän linje ett tema för några veckor sedan. Temats innehåll hade vi lärare redan klart för oss då eleverna var på sommarlov förra året. Hur det mer i detalj skulle gå till var det dock inte vi som planerade. Det där med planerande minns jag speciellt från mitt år på pedagogikkurserna på universitetet när jag pluggade till gymnasielärare. Det sades att en riktigt duktig pedagog hade en planering men använde den inte. Alltså; att kunna ha en tanke, en plan, som sedan byggs ut, görs om, förfinas eller förintas är en duktig pedagogs mål. Så, vi försökte vara duktiga pedagoger (dvs. släppte vårat annars så stora kontrollbehov) och lät eleverna styra åt vilket håll det skulle bära. Det visade sig vara en lyckosam idé.

De första veckorna samlade vi på oss kunskaper om olika områden inom miljö genom föreläsare från Härjedalens kommun. De talade om allt från hur sopor hämtas från hus och lägenheter till smarta energitips för gemene man. Vi såg film och dokumetär om klimatet. Visste du att på det sätt vi lever idag skulle det egentligen behövas FEM jordklot för att försörja alla människor med vatten och mat!? Vi gjorde studiebesök på Myrstacken (Svegs alldeles egna sopstation). Tittade på lokalproducerad mat i form av kossor i Lillhärdal och getter i Herrö.

Nu står vi mitt i slutskedet av temat. Förra veckan försökte vi få eleverna att själva göra en konkret uppgift där de kunde påverka sig själv, sin granne eller kanske en kommunpolitiker. Resultatet ska vi få se innan de går på ett välförtjänt sportlov. Dock har vi redan fått insyn i hur de jobbar (kontrollbehovet som sagt) och det är inte lite imponerande! En grupp planerar att skicka in ett medborgarförslag till Stockholms stad om trafik och transport. En annan grupp planerar en informationsfilm till ett socialt medie om sopsortering. Den tredje och fjärde gruppen planerar insamlingar till ett barnhem i Ghana respektive till plantageprojektet Viskogen. Den femte gruppen gör en egen miljötidning ämnesövergripande med svenska A och temat.

Lika otroligt "jobbig" som jag har blivit med att spara på vattnet och att poängtera för min omgivning om vikten av att ha motorvärmaren i för miljöns skull, lika "jobbiga" har eleverna blivit i sin källkritiska hållning till allt miljöarbete. Tankarna som snurrar runt är många både för oss lärare och för eleverna. Ju mer information vi får, desto mer kritiska blir vi. Eleverna har delat med sig av kritik mot både hur kommunen hanterar avfall och hur västvärldens sopor förvandlar Afrika till ett sopberg. De har diskuterat sitt eget ansvar, politikers ansvar, skolans ansvar, FN:s ansvar, allas ansvar. Den slutgiltiga reflektionen har inte kommit än, men så långt kan vi alla vara med; det är helt fantastiskt att vara kritisk! 

Vid bloggen v 9
Emma Jönses
Lärare allmän linje
Bäckedals folkhögskola