Januari 2011

by Abbas Khanahmadi, 24 januari, 2011

Så har då två veckor gått av den andra terminen detta läsår! Den terminslånga skinnkursen som startade den 10 januari är redan i full gång – de har visst redan lagt sina nöthudar till avhårning. Smederna har smidit spånhyvlar och ska snart smida planer för ett fritt valt arbete. MNT har börjat året med att tillverka sina egna skidor och ska snart använda dem på ett vinterläger. Textilkursen har ägnat sig åt tygtryck och påbyggnadseleverna fördjupar sig alltmer i sina ämnen. På allmän kurs börjar de nästa vecka med ett arbete kring det viktiga temat Miljö. För mig personligen är detta också den andra terminen på skolan sedan jag tillträdde förra sommaren. Bäckedals folkhögskola är en av Sveriges minsta folkhögskolor – men här händer sannerligen mycket!