Studera hos oss – och bo på internat

by Susanne Swedjemark, 23 juni, 2011

Livet på Bäckedal består dels av de praktiska och teoretiska studierna på den kurs man valt och dels av fritiden. Dessa bilder och citat från tidigare kursdeltagare visar en del av hur det kan vara just på fritiden. Vad som är viktigt att komma ihåg är att var och en här är/blir en pusselbit i vårt stora gemensamma "Bäckedalspussel" – tillsammans skapar vi gemenskapen.