Miljögruppen – projekt Vi-skogen

by Susanne Swedjemark, 21 mars, 2011

Carl Anders Rådström, Zidou Kichi och Sandra Warnqvist på Allmän linje, Bäckedals folkhögskola

Miljögruppen

Bakgrund
Temastudier
Under veckorna 5-9 har Allmän linje arbetat med tema miljö för att få en ökad kunskap om miljö  situationen och hållbar utveckling. Temat har bestått av fem olika moment: Transport, avfall, energi, konsumtion och klimat. Under lektionstid har vi fått föreläsningar  via film (The Planet, An Inconvenient Truth-Al Gore, en dokumentär om energi samt en inspelad föreläsning av ordförande för Naturskyddsföreningen; Mikael Karlsson). Vi har även fått föreläsningar i klassrummet av Margareta Eriksson, miljöansvarig och Ann-Kristin Olofsson, energirådgivare från Härjedalens kommun, Susanne Swedjemark, lärare för textillinjen som pratade om kläder och textilier, vilka problem där finns och tips på hur man kan bli en mer medveten konsument.
Vi har fått göra studiebesök till Herrö getgård där de tillverkar ekologisk KRAV-märkt getost, till en köttbonde i Lillhärdal och till avfallsstationen Myrstacken. Innan studiebesöken har vi fått skriva upp frågor.

Etik och moral
Vi har arbetat aktivt med olika frågeställningar och fört diskussioner inom klassen på olika problem och olika lösningar. Vi har fått tänka till kring hur vi själva lever och vardagliga saker vi gör och använder oss utav. Etik och moral har också förekommit på schemat. Tillsammans har vi funderat på våra tankar och handlingar. Handlar vi alltid efter det vi tänkt? Eller gör vi fel trots att vi tänkt rätt? Etiska modeller har lärt oss att allt inte är svart eller vitt. Diverse psykologiska aspekter har bollats fram och tillbaka. Detta är ett ämne som berör oss alla och alla har aktivt deltagit och haft åsikter. Vi fick som fördjupningsarbete att välja ett av dessa fem moment som berört oss eller intresserade oss mest får att  göra ett påverkningsprojekt.
1.Vad är problemet?
2.Vad vill vi förändra?
3.Hur kan vi påverka?
Vi brainstormade och kom fram till att problemen är många och att det stora hela är väldigt komplext. Våra regnskogar och hav är vårat hjärta och lungor. Om vi förstör dem så har vi inte mycket kvar.

Vi-skogen
Detta projekt startade 1982 när en reporter var ner för att göra ett reportage om Kenya och såg då den enorma erosion som hade drabbat länderna runt Viktoriasjön i Afrika. Han sa: ”Plantera ett träd istället för en blomma” och det var så Vi-skogen kom till. Vi-skogen är en förening som hjälper bönderna runtom Viktoriasjön att bli självförsörjande, man kan säga att det är en hjälp till själv-hjälp. Man kan tro att ett träd inte gör så mycket för dessa människor, men träden ger ved, virke, foder, frukt, och mediciner åt människorna och boskapen. Dessa träd ger ett hållbart jordbruk åt bönderna, där bönderna lär sig hur ett hållbart jordbruk ska skötas. Genom att bönderna lär sig detta ökar också kvinnors och barns rättigheter i samhället.

Syftet
Syftet med just detta projekt är att påverka, att på något vis göra ett aktivt ställningstagande och agera. Under  diskussionen med de tre frågeställningar vi fått av lärarna kom vi på att vi ville göra något konkret för klimatet i stället för att skriva till en politiker. Vi valde att börja en insamling till Vi-skogen, ett projekt som innebär att plantera träd runt om Viktoriasjön i Afrika. Vi har tänkt starta en insamling till Vi-skogen genom att ställa ut en bössa som folk får bidra med valfri summa. Som uppföljning har vi planerat att höra med styrelsen i Vi-skogen om vilka åtgärder som utförts under våren 2011, så som hur många träd de har planterat, hur många bönder som har fått utbildning, hur samhället har utvecklats och en redovisning av hur många träd våran insamling har gett.