Intervju med Åsa som studerat på Allmän linje

by Susanne Swedjemark, 10 juni, 2011

Några vänner till mig hade läst på folkhögskola och rekommenderade det. Jag kände till skolan och en av skolans lärare sedan tidigare när jag sökte.
Att läsa på allmän linje på Bäckedal var det bästa jag gjort! Det var bra lärare och bra klasskompisar. Det finns en stark gemenskap där alla blir respekterade för den den är. Här fick vi vara oss själva! Jag fick studera i min egen takt och på min egen nivå.
På allmän linje studerar människor i olika åldrar och då kan man ha utbyte av varandra eftersom vi har olika erfarenheter.
Det var jättebra att läsa på Bäckedal eftersom lärarna var bra. De kunde se individen och kunde anpassa undervisningen efter varje person och se vilken hjälp jag behövde. De är ödmjuka, snälla, har mycket erfarenhet och tålamod. Och man kan skoja med dem!
Jag har blivit säkrare på mig själv av att studera på Bäckedals folkhögskola. Nu tror jag på mig själv och att jag kan!
Det jag tar med mig från Bäckedal är en känsla och erfarenhet att jag KAN! Jag har många roliga minnen, också från fritiden. Jag lärde mig läsa böcker på Bäckedal och nu läser jag mycket.
Jag blev en annan människa, mer vuxen och självständig.