Didarchtikmöte 14-17 juni 2011

by Susanne Swedjemark, 28 juni, 2011

Det tvååriga Eu-projektet Didarchtik syftar bland annat till att deltagarna ska besöka varandra för att utbyta erfarenheter om didaktik och pedagogiska metoder vid förmedling av kunskaper om gamla hantverk och arkeologiska fynd. I mitten av juni var det vår tur på Bäckedals folkhögskola att bjuda in till en träff och det kändes fantastiskt att få så många nyfikna långväga gäster från många länder i Europa.

Som rubrik för träffen valde vi ”Adult learning the Bäckedal way”. Målet för oss med träffen här var att ge deltagarna i Didarchtik en inblick i hur vi jobbar pedagogiskt med våra (vuxna) kursdeltagare. En central del i detta var att få alla att känna att de var och en var en viktig del i den större gruppen. Ett sätt att åskådliggöra det var att dela in den stora gruppen i mindre grupper genom att dela ut olika pusselbitar. Varje pusselbit hörde till ett specifikt pussel, det fanns totalt tre stycken. I ett pussel ser man inte hela bilden om en bit saknas – på samma sätt är det med oss människor i en grupp. Denna inledning hölls av Aja Petterson.

När denna gruppindelning var gjord blev det rundvandring på skolans område för att bland annat få se våra forntida miljöer. Efter detta hade vi den första workshopen: ”Tråden som symbol och nödvändighet” (The thread as a symbol and a necessity). De tre grupperna fick med varsin handledare (Ellinor Sydberg, Eva Springe, Susanne Swedjemark) göra trådar och snören med hjälp av händerna och enkla redskap. Materialen var lin och ull.

Under eftermiddagen var det fler workshops. Tre grupper, en som arbetade med trä, en med järn och en med skinn. Temat för dessa grupper gemensamt var tråden. Trägruppen (Åsa Wilhelmsson) vred vidjor till att binda och bära olika saker med. Järngruppen (KG Lindblad) arbetade med att dra järntråd och göra enkla saker av den. Skinngruppen Aja Petterson, Susanne Swedjemark) bearbetade fårskinn samt sydde med remmar små fodral till t.ex. elddon. En lekfull tävling i samband med kafferasten gick ut på att vispa grädde! Två vispar hade tillverkats – en av björkkvistar och vidjor, den andra av järntråd. Tävlingen blev mycket jämn, men björkvispen lyckades ta hem segern.

Resten av dagen ägnades åt Midway evaluation. Senare på kvällen samlades vi runt grillen vid dammen, åt korv och umgicks.

Följande dag inleddes med ännu en lekfull tävling, Eurovision fire contest. KG Lindblad förklarade hur grupperna skulle samla brännbart material på skolans område. Sedan fick de förbereda en liten eld under ett uppspänt snöre. Med hjälp av tre tändstickor skulle de sedan få fart på elden och den grupp vars snöre först brann av hade vunnit. Efter detta var det dags för diskussioner.

Under ledning av Emma Jönses och Annemarie Pothaar diskuterade vi vad vi hade jobbat med, vilka frågor som är viktiga när man arbetar med vuxna. En avslutande diskussionsuppgift var att tillsammans med respektive kollegor ta fram ett program för vuxna.

Archeoparc från Val Senales presenterade nästa träff som blir hos dem i september. Därefter hölls ett möte kring arbetet med Didarchtikprojektet. De som inte deltog i detta gick antingen en promenad eller åkte på lite shopping av lokala specialiteter.

Träffen på Bäckedal inleddes på tisdagkvällen av Ellinor Sydberg och Eva Springe som presenterade Härjedalen ur en personlig vinkel. Som avslutning på torsdagkväll fick vi en fin middag ordnad av Christina Sjöberg samt kökspersonalen i skolans vackra matsal.

Sammantaget blev det några intensiva och fantastiskt trevliga dagar. Ett stort tack till alla deltagare som deltog med sin personliga "pusselbit"!

[[wysiwyg_imageupload:16:]]
[[wysiwyg_imageupload:15:]]