Didarchtik

by Susanne Swedjemark, 24 januari, 2011

Gruppbild från upptaktsmötet i Reusel, Nederländerna i september 2010.
Från vänster: Clara Masriera Esquerra (C.I. de Calafell), Susanne Wiermann (Kanzach), Johanna Niederkofler (ArcheoParc), Maureen Page (Butser Ancient Farm), Dario Ferroni (Livelet), Dorothee Otthof (VAEE), Annemieke Verbaas (VAEE), Monika Brosge (AZH Hitzacker), Ellinor Sydberg (Bäckedals folkhögskola), Ulrike Braun (AZH Hitzacker), Rudolf Obert (Kanzach), Roeland Paardekooper (EXARC)

Bäckedals folkhögskola har tillsammans med åtta andra internationella organisationer från Nederländerna, Tyskland, England, Spanien och Italien beviljats medel från EU för ett Grundtvig Partnerskap program. Grundtvig är den del i programmet för livslångt lärande som handlar om vuxnas lärande. Grundtvig arbetar för ett utbyte av kunskap och för att stärka den europeiska identiteten.

Projektet, som fått namnet Didarchtik (didaktik och arkeologi), består av en grupp av sex arkeologiska friluftsmuseer, ett nationellt nätverk för arkeologiska experiment och utbildning (VAEE), det internationella nätverket för arkeologiska friluftsmuseer och experimentell arkeologi (EXARC) och Bäckedals folkhögskola. Projektet löper under två år, från augusti 2010 till juli 2012 och har totalt fått 155 000 euro fördelat på nio partners. Alla partner investerar själva i projektet i form av arbetad tid. EXARC är koordinator för projektet.

Förutom Bäckedals folkhögskola deltar:
Archäologisches Zentrum Hitzacker (Tyskland)
ArcheoParc im Schnalstal (Italien)
Bachritterburg Kanzach im ArchäoPark Federsee (Tyskland)
Butser Ancient Farm (England)
Ciutadella Ibèrica de Calafell (Katalonien, Spanien)
Parco Archeologico Didattico del Livelet (Italien)
VAEE (Nederländerna)
EXARC

Didarchtik projektet ger oss möjlighet att besöka varandra och utbyta kunskap och erfarenhet inom vuxenutbildning och forntida teknik. Inom projektet kommer vi att arbeta med olika saker t.ex. en ordbok på åtta språk.

[[wysiwyg_imageupload:12:]]